Σπουδές


πρόγραμμα σπουδών τμήματος μάρκετινγκ και επικοινωνίαςΑπό το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 το πρόγραμμα σπουδών μερικής φοίτησης περιλαμβάνει οκτώ (8) μαθήματα και μια διπλωματική εργασία.

 
  • Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ
  • Επικοινωνία & Διαφήμιση
  • Συμπεριφορά Καταναλωτή
  • Ερευνητική Μεθοδολογία & Έρευνα Μάρκετινγκ
  • Αναλυτική Μάρκετινγκ & Διαδικτύου
  • Στρατηγικό Μάρκετινγκ
  • Πολιτική Προϊόντος & Καινοτομίας
  • Ψηφιακό Μάρκετινγκ & Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
  • Διπλωματική Εργασία
 
Όλα τα μαθήματα του Προγράμματος είναι υποχρεωτικά, ενώ οι ελάχιστες διδακτικές ώρες που τους αντιστοιχούν είναι είκοσι μία (21). Με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος οι διδακτικές ώρες ενός ή περισσοτέρων μαθημάτων μπορούν να αυξηθούν. Στο τέλος κάθε διδακτικού εξαμήνου δίνονται εξετάσεις.

Οι διαλέξεις των μαθημάτων γίνονται στην Ελληνική γλώσσα, ενώ η βιβλιογραφία είναι κατά κύριο λόγο αγγλική. Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτείται η παρακολούθηση και η επιτυχής εξέταση στα 8 μαθήματα καθώς και η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της διπλωματικής εργασίας.