• Εκτύπωση


μεταπτυχιακό πρόγραμμα μάρκετινγκ και επικοινωνίαςΣκοπός

Σε μια περίοδο, όπου σημειώνονται πρωτόγνωρες αλλαγές στο επιχειρησιακό περιβάλλον, τα στελέχη καλούνται να αδράξουν την ευκαιρία και να ανταποκριθούν στις μεγάλες προκλήσεις που αναδύονται. Δεν αρκεί να στηρίζονται στις γνώσεις και τα επιτεύγματα του παρελθόντος. Χρειάζεται να εξασφαλίσουν την αέναη μάθηση, την απόκτηση νέων γνώσεων, την ανάπτυξη μοναδικών ικανοτήτων και την καλλιέργεια απαραίτητων δεξιοτήτων.

Αυτές τις δημιουργικές ανησυχίες των σημερινών στελεχών έρχεται να ικανοποιήσει το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Μάρκετινγκ & Επικοινωνία»

Το Πρόγραμμα αυτό στοχεύει στο να εφοδιάσει τα σημερινά στελέχη του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας με τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τα εργαλεία που χρειάζονται για να ανταγωνίζονται με επιτυχία στη ψηφιακή πλέον οικονομία και στο σύγχρονο επιχειρησιακό περιβάλλον και να συνεισφέρουν στην επιτυχία των επιχειρήσεων και οργανισμών που εργάζονται.

 

 


Σε ποιους απευθύνεται

Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών σε Μάρκετινγκ & Επικοινωνία απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων παρέχοντας τη δυνατότητα μερικής φοίτησης (part-time programme) και επιτρέπει στα στελέχη να το παρακολουθούν χωρίς να απουσιάζουν από την εργασία τους. Ο συνδυασμός σπουδών και εργασίας προσφέρει στο στέλεχος το μοναδικό πλεονέκτημα της ταυτόχρονης δράσης και προσωπικής ανάπτυξης, αφενός στον εκπαιδευτικό και αφετέρου στον επαγγελματικό τομέα.

Οι βασικές προϋποθέσεις για να συμμετάσχει κάποιος στο Πρόγραμμα είναι να έχει πτυχίο από Ελληνικό Ίδρυμα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης ή ισότιμο της αλλοδαπής, αποδεδειγμένη ικανότητα γραπτής και προφορικής επικοινωνίας στην Αγγλική γλώσσα και αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία (τουλάχιστον 3 ετών).

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στα δυναμικά στελέχη του μάρκετινγκ και της επικοινωνίας που διαθέτουν προοπτικές επιτυχούς σταδιοδρομίας στους επιστημονικούς χώρους του Προγράμματος δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη διεπιστημονικού υπόβαθρου γνώσεων και ικανοτήτων των συμμετεχόντων, κάτι που τους εξασφαλίζει την ευελιξία και τη δυνατότητα προσαρμογής στις ραγδαίες εξελίξεις της επιστήμης, της τεχνολογίας και του επιχειρησιακού περιβάλλοντος.