Χρήσιμα Έγγραφα


Βεβαιώσεις για φοιτητές

Η χορήγηση βεβαιώσεων και εντύπων που εκδίδονται από τη Γραμματεία γίνεται με τη συμπλήρωση αιτήματος έκδοσης πιστοποιητικού από την e-γραμματεία. Οι βεβαιώσεις που ζητούνται παραλαμβάνονται μετά από 3 εργάσιμες ημέρες.

 

 


Διπλωματικές Εργασίες

Οι τελευταίοι μήνες του προγράμματος σπουδών διατίθενται για τη συγγραφή της διπλωματικής εργασίας. Η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας είναι μια από τις πιο δημιουργικές προκλήσεις του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία». Στα μέσα του α' εξαμήνου του 2ου έτους σπουδών διανέμεται στους φοιτητές ο οδηγός εκπόνησης διπλωματικής εργασίας ενώ πρέπει μέχρι τον Μάρτιο του ακαδημαϊκού αυτού έτους να συμπληρώσουν και να αποστείλουν στη γραμματεία το Έντυπο Υποβολής Θέματος Διπλωματικής Εργασίας.

Έντυπο υποβολής θέματος διπλωματικής εργασίας

Δελτίο προόδου διπλωματικής εργασίας

Πρότυπο εξωφύλλου διπλωματικής εργασίας

Οδηγός εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, Τμήμα Στελεχών 2015-2017

Οδηγός εκπόνησης διπλωματικής εργασίας, Τμήμα Στελεχών 2016-2018

 


Κανονισμός Εξετάσεων

Οι εξετάσεις διέπονται από ειδικό κανονισμό, προκειμένου να διασφαλισθεί η ακαδημαϊκή ακεραιτότητα και η διαφάνεια των διαδικασιών αξιολόγησης των φοιτητών, αρχές πολύ σημαντικές για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


Κανονισμός διεξαγωγής εξετάσεων

 


Ηλεκτρονική Πλατφόρμα e-class

Το υλικό των μαθημάτων (διαφάνειες, σημειώσεις, ανάλυση μαθήματος κ.λπ.) είναι διαθέσιμο στους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.


Οδηγίες χρήσης και ατομικού λογαριασμού φοιτητή