Ειδικό Προσωπικό
Ευαγγελάτος Ανδρέας
MSc Μάρκετινγκ & Επικοινωνία
με Νέες Τεχνολογίες,
Οικονομικό Παν. Αθηνών
Λυμπερόπουλος Δημήτρης
MSc Μάρκετινγκ & Επικοινωνία
με Νέες Τεχνολογίες,
Οικονομικό Παν. Αθηνών
Ηλίας Μπαλαφούτης
MSc Μάρκετινγκ & Επικοινωνία
με Νέες Τεχνολογίες,
Οικονομικό Παν. Αθηνών