Συμμετοχή στο κόστος
Τα τέλη φοίτησης για την παρακολούθηση του τμήματος μερικής φοίτησης ανέρχονται στα 6.900 € και υπάρχει δυνατότητα τμηματικής καταβολής, η οποία ορίζεται από το Πρόγραμμα.

Για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, η τμηματική καταβολή έχει ως εξής:

  • 1η δόση: Οκτώβριος 2018, 1.500 ευρώ
  • 2η δόση: Ιανουάριος 2019, 1.800 ευρώ
  • 3η δόση: Μάρτιος 2019, 1.800 ευρώ
  • 4η δόση: Μάιος 2019: 1.800 ευρώ