Διαδικασία

Ενημερώνουμε τους υποψηφίους για εισαγωγή στο ΠΜΣ «Μάρκετινγκ και Επικοινωνία» για το ακαδ. έτος 2018-19, ότι το νέο πρόγραμμα σπουδών του ΠΜΣ έλαβε έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας (Αρ.Πρωτ: 127368/Ζ1-26-7-2018 σχετικό έγγραφο) σύμφωνα με τις διατάξεις και τις προϋποθέσεις του Ν. 4485/2017.

Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019 έληξε την Παρασκευή 21/9/2018.


Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του σχετικού portal του πανεπιστημίου, ενώ όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στη γραμματεία του ΠΜΣ ή θα αποστέλλονται ταχυδρομικά. Για να δείτε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

 

Για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαιτείται: 

 1. Να συνδεθείτε στον ανωτέρω σύνδεσμο 
 2. Να εντοπίσετε στον κατάλογο των προσφερόμενων στη Σχολή Διοίκησης Επιχειρήσεων Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων το Π.Μ.Σ. "Μάρκετινγκ & Επικοινωνία" και στη συνέχεια να επιλέξετε τμήμα μερικής φοίτησης
 3. Να συμπληρώσετε με ακρίβεια όλα τα στοιχεία της αίτησης αφού διαβάσετε το αρχείο με τις οδηγίες συμπλήρωσης αίτησης
 4. Να αποστείλετε έως Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου 2018 ή να υποβάλετε στη Γραμματεία του Π.Μ.Σ. όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αυτά υποδεικνύονται ακολούθως) μαζί με την εκτυπωμένη φόρμα της ηλεκτρονικής αίτησης που έχετε οριστικοποιήσει.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αιτήσεων και να πατήσετε "Υποβολή" προκειμένου να ληφθεί υπόψη.

Απαιτούμενα υποχρεωτικά δικαιολογητικά

 • Συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση (ηλεκτρονικά και σε έντυπη μορφή)
 • Αντίγραφο πτυχίου με αναλυτική βαθμολογία.
 • Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για τίτλους σπουδών από πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού).
 • Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 • Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας επιπέδου καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας τουλάχιστον επιπέδου C1/Γ1/Advanced English-Cambridge, για υποψήφιους μερικής φοίτησης - Διπλώματα που γίνονται δεκτά).
 • Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές από πανεπιστημιακούς καθηγητές ή/και εργοδότες (υποβάλλονται σε κλειστό φάκελο, σφραγισμένο και υπογεγραμμένο).
 • Πιστοποίηση τριετούς τουλάχιστον προϋπηρεσίας (βεβαίωση ενσήμων ή/και βεβαίωση εργοδότη ή/και αντίγραφα συμβάσεων που να καλύπτουν όλο το διάστημα της τριετούς προϋπηρεσίας).
 • Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητας/διαβατηρίου (έγχρωμη).
 • Στα δικαιολογητικά αυτά υποβάλλονται επικυρωμένα ή απλά φωτοαντίγραφα. Για τα ξενόγλωσσα έγγραφα απαιτείται η προσκόμιση επικυρωμένων φωτοαντιγράφων (από την εκδούσα αρχή ή από δικηγόρο).

 

 


Προαιρετικά Δικαιολογητικά

 • Άλλοι τίτλοι σπουδών.
 • Ο,τιδήποτε μπορεί να ενισχύσει την υποψηφιότητά σας για το συγκεκριμένο αντικείμενο σπουδών.

 


Συνεκτιμώμενα Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων, προερχόμενων από μη Οικονομικές Σχολές

 • Συνάφεια προπτυχιακών μαθημάτων του υποψήφιου με τα αντικείμενα του Προγράμματος
 • Ακαδημαϊκή επίδοση στα μαθήματα που είναι συναφή με τα αντικείμενα του Προγράμματος
 • Συνάφεια πτυχιακών εργασιών, όπου αυτές υπάρχουν
 • Συστατικές επιστολές από Πανεπιστημιακούς
 • Προσωπική συνέντευξη κατά την οποία εκτιμάται η χρησιμότητα των αντικειμένων του Προγράμματος στην επαγγελματική αποκατάσταση του υποψήφιου
 • Σχετική επαγγελματική εμπειρία, όπου υπάρχει
 • Συμμετοχή σε συναφή με τα αντικείμενα του Προγράμματος σεμινάρια, ημερίδες και άλλες επιμορφωτικές δραστηριότητες
 • Βαθμός επιτυχίας στις διεθνείς εξετάσεις υποψηφίων μεταπτυχιακών προγραμμάτων GRE ή GMAT
 • Αποδεδειγμένο επίπεδο γνώσεων και χειρισμού Η/Υ, διαδικτύου και νέων τεχνολογιών εν γένει.

 


Συμπληρωματικές Πληροφορίες

Οι υποψήφιοι που έχουν στην κατοχή τους πτυχίο της αλλοδαπής θα πρέπει να επισυνάπτουν πιστοποιητικό του ΔΟΑΤΑΠ περί της ισοδυναμίας τού τίτλου σπουδών τους.

 


Αποστολή / Κατάθεση Δικαιολογητικών

Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Γραμματεία τμήματος Στελεχών Επιχειρήσεων
ΜΠΣ  Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας
Ευελπίδων 47Α & Λευκάδος 33, 11362 Αθήνα,
8ος όροφος, γραφείο 806

Παρατηρήσεις:

Στην περίπτωση αποστολής με ταχυδρομείο δεν γίνονται δεκτές συστημένες αποστολές.

Σε περίπτωση αποτυχίας εισαγωγής στο πρόγραμμα, τα δικαιολογητικά που θα κατατεθούν με την αίτηση καταστρέφονται, εφόσον δεν ζητηθούν εντός διαστήματος ενός έτους από την ημερομηνία κατάθεσης. Οι συστατικές επιστολές δεν επιστρέφονται.

 

 


Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

Μετά το πέρας των προσωπικών συνεντεύξεων

 


Περισσότερες πληροφορίες

 • Σε επικοινωνία με τη Γραμματεία του προγράμματος:

Ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ,

Τηλεφωνικά: 210 - 8203 665, 210 - 8203 631 (Καθημερινά, 09:30-16:30)