Περίοδος Αιτήσεων

Η αίτηση για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα συμπληρώνεται ηλεκτρονικά.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων και των απαιτούμενων δικαιολογητικών που συνοδεύουν την αίτηση, για έναρξη σπουδών τον Σεπτέμβριο του ακαδημαϊκού έτους 2017-2018 έχει λήξει.